Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ!

BuddyPress คือ Social networking ที่สามารถนำมาติดตั้งใช้งาน เพื่อสร้าง social network ในองค์กร โรงเรียน ทีมฟุตบอล หรือ สังคมออน์ไลน์อื่นๆ บนการทำงานของ WordPress

ข้อดีของ BuddyPress คือ free และเป็น open source อย่างแท้จริง

ถ้าเริ่มสนใจแล้ว
ลองดาว์นโหลด BuddyPress ไปติดตั้งได้เลย
หรือ ดูตัวอย่างของเวปไซต์ที่ใช้ BuddyPress

ดาว์นโหลด

ดาว์นโหลด BuddyPress ที่นี่

วิธีการติดตั้ง

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

  1. ดาว์นโหลดและติดตั้ง WordPress ได้ง่ายภายใน 5 นาที
  2. เลือกเมนู “Plugins → Add New” และ ทำการติดตั้ง BuddyPress plugin
  3. Activate การทำงานด้วยทรีมเบื้องต้น หรือ ทรีมอื่นๆที่สนับสนุน BuddyPress

แล้วชวนเพื่อนๆมาสนุกกับ BuddyPress ได้เลย

Skip to toolbar